Szocho 2017-től, a mértéktől a kedvezményeken át a mentességig

Több idei módosítás – például az egy hete benyújtott törvényjavaslat is (amelyről várhatóan ma szavaz az Országgyűlés –rendelkezik a szociális hozzájárulási adó 2017. januárban 1-jétől hatályba lépő módosításairól. Az alábbiakban ezeket foglaljuk össze.

Szocho-csökkentés
A múlt héten benyújtott T/13159. számú törvényjavaslat alapján 2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke várhatóan 27 százalékról 22 százalékra csökken, majd 2018. január 1-jétől tovább mérséklődik 20 százalékra.

(tovább…)

A társasági adó változásai

KKV-k beruházási adóalap-kedvezménye
– Megszűnik
az adózás előtti eredmény csökkentésének 30 millió forintos korlátja, ezáltal értékhatártól függetlenül igénybe vehető az adóalap-kedvezmény az új, korábban még használatba nem vett egyes tárgyi eszközök, immateriális jószágok bekerülési értéke után (az adózás előtti eredmény erejéig).
– Első alkalommal a 2017-es adókötelezettségre alkalmazhat.
– A további feltételek változatlanok
– A csökkentés adótartalma továbbra is állami támogatásnak minősül: figyelemmel kell lenni a vonatkozó közösségi rendeletek szabályaira, az azokban szereplő korlátokra.

(tovább…)

Az általános forgalmi adó 2016. év közben kihirdetett és 2017. január 1-jétől hatályos változásai

INGATLANNAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Étv.-be új fogalmi elem került: egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység (300 m2 alatti lakóingatlan esetén)
– ennek használatba vételekor hatósági bizonyítvány kerül kibocsátásra
– ÁFA törvényben az új ingatlan fogalmát mindenütt kiegészítették ezen új fogalmi elemekkel

A kedvezményes adómérték csak lakóingatlan értékesítés esetén alkalmazható. Az Áfa tv. 259. § 12. pontjában meghatározott fogalomnak megfelelően az Áfa tv. alkalmazásában a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan tekintendő lakóingatlannak. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

(tovább…)

Személyi jövedelemadó 2017

Minimálbér: 127.500 Ft
Garantált minimálbér: 161.000 Ft

Fogalmi változások
A javaslat pontosítja a kiküldetés és a hivatali, üzleti utazás fogalmát a gyakorlatban felmerült értelmezési problémák figyelembevételével. Módosul továbbá a termőföld haszonbérbe adásának fogalma.

Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével –, ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti; továbbá az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az önkormányzati képviselő e tisztségével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás (a lakóhelytől való távollét).

(tovább…)

Mire elég egy évnyi vásárlóerő?

Magyarország előrébb lépett az európai vásárlóerő-rangsorban, de így is csak a 30. helyen áll. A 42 országos mezőny éllovasánál 78-szor több az egy évben szabadon elkölthető fejenkénti jövedelem, mint a sereghajtónál. Az InfoTandem infografikája.

(tovább…)

Az eho jövő évi változása

Az egészségügyi hozzájárulás, – mint adójellegű befizetés – célja:
– az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása,
– az arányos közteherviselés elvének érvényesítése, és
– a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12741. számú törvényjavaslat tartalmazza az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítását is.

(tovább…)

Az önellenőrzés korlátai

Önellenőrzésre az adózó akkor jogosult, és azzal az adóval kapcsolatban, melyet saját maga állapított meg és vallott be (önadózás). Ez a lehetőség csak az elévülési időn belül vehető igénybe. Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó a bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasította.

(tovább…)

Mit kívánunk a vállalkozásoktól?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6/A.§-a értelmében az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak minősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel.
a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,
b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,

(tovább…)

Túl a 10 ezer milliárdon

Ötvenezerrel többen nyújtottak be személyijövedelemadó-bevallást az idén, mint egy évvel korábban. A 2015-ös adóévre vonatkozó 4 millió 625 ezer elszámolásból 3,5 millió önbevallás volt (ezen belül 86 százalék elektronikus úton, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes kitöltő-ellenőrző programjával érkezett be). Az egyéb utak közül az adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallás lehetőségével a megelőző évinél 75 ezer fővel kevesebben, 265 ezren éltek. Az új opcióként megjelent bevallási nyilatkozatra viszont – ahol az egyéni adózók helyett a NAV készíti el az szja-bevallást – rögtön 172 ezren voksoltak. Ezt azok választhatták, akik 2015-ben kizárólag munkáltatótól szereztek jövedelmet, nem érvényesítettek kedvezményt és az szja 1+1 százalék kivételével nem rendelkeznek adójukról.

(tovább…)

Így adhat pénzt albérletre a munkáltató

A jövő évi cafeteriaváltozások között néhány újabb, adómentesen adható juttatás is szerepel, köztük az albérlet-, hivatalos nevén mobilitási célú lakhatási támogatás. Lássuk, kinek és hogyan adható!

A 2016. június 15-én kihirdetett, a jövő évi adószabályokról szóló csomag számos, a személyi jövedelemadón (szja) belül az adómentes juttatásokat érintő változást vezetett be, amelyek sok ponton felülírják vagy pontosítják az adómentes munkáltatói juttatások körét.

(tovább…)