Az általános forgalmi adó 2016. év közben kihirdetett és 2017. január 1-jétől hatályos változásai

INGATLANNAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Étv.-be új fogalmi elem került: egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység (300 m2 alatti lakóingatlan esetén)
– ennek használatba vételekor hatósági bizonyítvány kerül kibocsátásra
– ÁFA törvényben az új ingatlan fogalmát mindenütt kiegészítették ezen új fogalmi elemekkel

A kedvezményes adómérték csak lakóingatlan értékesítés esetén alkalmazható. Az Áfa tv. 259. § 12. pontjában meghatározott fogalomnak megfelelően az Áfa tv. alkalmazásában a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan tekintendő lakóingatlannak. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

Az új lakóingatlan értékesítése abban az esetben 5 % áfa tartalmú, a a hasznos nettó alapterület nem haladja meg a m2-t. A hasznos alapterületbe nem tartozik bele a nyitott terasz, 190 cm alatti belmagasságú helyiség, a liftakna és a padlás sem.
Mentes az adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek – 86. § (1) bek. jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

Alanyi adómentesség felső értékhatára 2017.01.01-től 8 MFt-ra emelkedik!

 FORDÍTOTT ADÓZÁS
Hulladékok körének kiterjesztése
– Áfa tv. 142.§ (1) bek. d) pont, 6. sz. melléklet

Sorszám Megnevezés Vtsz

30

Krómhulladék és –törmelék 8112 22

31

Vanádium-hulladék és törmelék 8112 40 19

5 százalékos adómérték alá tartozik
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. része a következő pontokkal egészül ki

Sorszám Megnevezés Vtsz
52 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva             0207-ből
53 Madártojás héjában,frissen 407-ből
54 Tej (kivéve az anyatejet, az ultramagas hőmérsékleten 0401 10-hőkezelt tejet és az ESL tejet) (18% marad az UHT tej) 0401 20-ból

18 százalékos adómérték
Az Áfa tv. 3/A. számú melléklet II. részében foglalt táblázat kiegészül
– 3. Internet hozzáférési szolgáltatás
– 4. Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből a helyben készített italok: pl. kávé, szörpből készített üdítőital, házi készítésű limonádé, préselt zöldség- és gyümölcslé)

SZÁMLA  KÖTELEZŐ ADATTARTALMA 2017. január 1-től
Az Áfa tv. 169.§ d) pont dc) alpontjában az 1.000.000 forint szöveg helyett a 100 000 forint szöveg lép, vagyis adóalany részére teljesített ügyletről kibocsátott számlán, ha az áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot a vevő adóalany adószámát fel kell a számlán tüntetni. 2017.07.01-től tételes adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a 100 eFt-ot meghaladó áfa mértékű számlákról!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

10 − 6 =