Mit kívánunk a vállalkozásoktól?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6/A.§-a értelmében az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak minősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel.
a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,
b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,


c) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
e) nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt,
h) a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,
i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
j) nem minősül kockázatos adózónak.

Jelen pillanatban ez a szabályozás érvényes. Megjegyzem, hogy 2016. július 1-től módosították utoljára a 6/A.§-t! A megbízható adózó fogalmát pedig 2016. január 1-től vezették be! Most 2017. január 1-től ismét belemódosítanak. Hozzáírják a megbízható adózó együttes feltételeihez, hogy „k) a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív” a megbízható adózónak.

Nézzünk néhány fogalmat!
Az adóteljesítmény – az adózás rendjéről szóló törvény 178.§-ában szereplő fogalomrendszere szerint, – az adózó bruttó módon számított (költségvetési támogatással, adókedvezménnyel, adómentességgel növelt) összes, elévülési időn belüli adókötelezettségének egy évre vetített átlaga, amelyben az általános forgalmi adó esetében a fizetendő, továbbá az előzetesen felszámított és levonható általános forgalmi adó értékei közül a nagyobb abszolút értéket kell figyelembe venni.

Kik lehetnek megbízható adózók, vagyis kikre vonatkozik ez a szabályozás?
Áfa-regisztrált adóalany: az olyan, belföldön gazdasági célú letelepedéssel, lakóhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany, aki (amely) belföldön általános forgalmi adó köteles tevékenységet folytat, amely tekintetében ő az adófizetésre kötelezett,

A cégjegyzékbe bejegyzett adózó fogalma pedig egyértelmű.

Javaslom, hogy mindenki végezzen számítást a feltételek alapján! Így érthetőbb lesz.

Mindezektől függetlenül gondolkodjunk el azon, hogy egy átlagosan jól működő vállalkozás, aki rendszeresen fizeti az adóit, mit nyerhet a megbízható minősítésen?
– Az állami adó- és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül. Egy rendezett cégnél nem is szokta ezt meghaladni, sőt rövidebb.
Felhívás elmulasztott adókötelezettség teljesítésére mulasztási bírság alkalmazása helyett. Nem jellemző az elmulasztott adókötelezettség (bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség). A megbízható adózó feltételeinek b) pontja is ez ellen hat.
Csökkentett mértékű mulasztási bírság alkalmazása. A jól működő vállalkozások nem tesznek olyat, ami mulasztási bírságot vonna maga után. (Praxisomban soha nem fordult elő ilyen eset, sem pedig adóbírság.) A feltételek h) pontja is ez ellen hat.
Csökkentett mértékű adóbírság alkalmazása. Nagyon nem jellemző egy átlagosan jól működő vállalkozásra.
Automatikus részletfizetés biztosítása. Az automatikus fizetési könnyítés kizárólag akkor engedélyezhető a NAV által, ha a kérelmező nettó módon számított adótartozása az elbírálás időpontjában nem haladja meg a 1,5 millió forintot. A 1,5 millió forint 2017. január 1-től lép hatályba, mint új törvénymódosítás. Az 500.000 forint korlát a minősítés időpontjára vonatkozik, de miért növelném az adótartozást tovább?

Kicsit elgondolkodtató, hogy az Art.-ban előírják a jó adózó feltételeit, azután pedig olyan kedvezményeket kínálnak melyre nincs szükség.

Forrás: ado.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

három × egy =