Adatszolgáltatás jegyzett tőke emeléskor

Új adatszolgáltatási kötelezettség!
Január 31-ig adatot kell szolgáltatni a 16K71-es nyomtatványon azon magánszemélyekről (M-es oldalakon), akik 2016 évben eredménytartalékból emelték meg a törzstőkét.

Az Szja törvény 3. § 34. pontja alapján értékpapírnak minősül:
– minden olyan okirat, elektronikus jelsorozat, amely a kibocsátás helyének joga szerint értékpapírnak minősül, továbbá
– a közkereseti társaságban és a betéti társaságban fennálló részesedés, a korlátolt felelősségű társaság üzletrésze és a szövetkezeti részesedés.

Az Szja tv. 77/A. (4) bekezdés szerint:
(4) A belföldi székhelyű társas vállalkozás (átalakulása esetén jogutódja) – az adóévet követő január 31-éig – jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelését, átalakulását, az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását, vagy a tagok törzsbetétjére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereségnek a még be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítéseként történő elszámolását követően magánszemélyenként adatot szolgáltat az adóhatóság részére az említett jogügylet révén juttatott (megemelt névértékű) összes értékpapírról, továbbá az így juttatott (megemelt névértékű) értékpapír átruházásáról, bevonásáról, átalakításáról és kicseréléséről. A magánszemély az említett jogügylet révén megszerzett (megemelt névértékű) összes értékpapírjáról elkülönített nyilvántartást vezet; az értékpapír megszerzésére fordított értéket az eredeti értékpapír(ok) megszerzésére fordított érték – és az esetleg teljesített vagyoni hozzájárulás – alapulvételével, annak megfelelően határozza meg.

 A fent hivatkozott adatszolgáltatásnak az az oka, hogy ez egy ki nem fizetett, jóvá nem hagyott “osztalék” még, tehát a magánszemély kvázi adózatlanul szerez vagyoni előnyt. Adófizetési kötelezettség e tekintetben akkor keletkezik majd, amikor az így megszerzett üzletrészeket elidegenítik, végelszámolás, felszámolás, átalakulás, stb. következik be, tehát az adófizetési kötelezettség később lesz esedékes, időben eltolódik. Ebből az adatszolgáltatásból eredő fizetési kötelezettség nem fog az általános szabályok mentén elévülni, hiszen jegyzett tőke módosítására, üzletrész elidegenítésére 5 éven túl is sor kerülhet. Ahhoz, hogy az állami adóhatóság tudja, kinél is kell figyelni erre, szükséges az adatszolgáltatás megtétele, a 16K71-es nyomtatványt 2017. január 31-ig kell benyújtani. Ennek keretében a 2016. évben ilyen módon emelt jegyzett tőke tekintetében keletkezik adatszolgáltatási kötelezettség. A nyomtatvány, M lapján kell magánszemélyenkénti bontásban az adatokat az adóhatóság irányába – kizárólag elektronikusan – kell közölni.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizenhat − három =