Használtcikkek értékesítése utáni adózás

Ellenőrzési tapasztalatai alapján újabb közleményt adott ki a NAV a használtcikkek értékesítésére vonatkozóan a használtcikkek értékesítésével kapcsolatban. A szabályozás az online platformon is érvényes. A használt vagyontárgyak értékesítése során kiemelten fontos, hogy kedvezmények akkor érvényesíthetők, ha a tárgyak eladása nem üzletszerűen történik.További részletek a NAV Figyelő eheti számából derül ki.

Használtcikkek értékesítése magánszemélyként

Ellenőrzési tapasztalatai alapján újabb közleményt adott ki a NAV a használtcikkek értékesítésére vonatkozóan.

Az alábbi szabályok mindenkit érinthetnek, tekintettel arra, hogy az alábbi kötelezettségeket megalapozza egy-egy kisértékű használtcikk értékesítése valamilyen online platformon is.

A használt vagyontárgyak értékesítése során kiemelten fontos, hogy csak akkor lehet a lenti, kedvező szabályokat alkalmazni, amennyiben azok eladása nem üzletszerűen és alkalmanként történik. Az adózást nem befolyásolja az eladás helyszíne (például: garázsban, interneten, börzén, vásáron).

a, Bizonylatkiállítás

Az adóhatóság mindenekelőtt kiemeli, hogy az értékesítésekről bizonylatot kell kiállítani, azonban mivel a kérdéses személyek nem áfaalanyok, számlát nem szükséges kibocsátani, ahogyan nyugtát sem, hanem egyéb bizonylat kiállítására kötelezettek a használtcikkeket árusító magánszemélyek.

Formai előírás nincs az egyéb bizonylatokra, de annak legalább a következő adatokat tartalmaznia kell:

 • eladott cikk megnevezése;
 • sorszám vagy más azonosító;
 • eladó neve, lakóhelye, adóazonosító jele;
 • ha a bizonylat kiállítója más személy, akkor annak neve (elnevezése), lakóhelye (székhelye), valamint, ha van, adóazonosító jele/adószáma;
 • kiállítás dátuma;
 • a bevétel összege;
 • nyilvántartásban rögzítés napja;
 • ha a bizonylaton több adásvétel is szerepel, akkor az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok, valamint az időszak megjelölése;
 • minden olyan, további adat, ami releváns lehet az adózáshoz

Az adóhatóság kiemeli, hogy a készpénzes bevételek bizonylatolására a nyomtatványboltokban kapható bevételi pénztárbizonylat is megfelelő.

b, Nyilvántartás vezetése

Annak érdekében, hogy a magánszemély ellenőrizni tudja, hogy az értékesítésekkel kapcsolatban kell-e adóznia, a megszerzett bevételeit összesítenie, és azokról nyilvántartást kell vezetnie.

A nyilvántartás készítésekor célszerű a bizonylat kiállítására vonatkozó szabályokból kiindulni, tehát, ha az összesítés a bizonylat valamennyi adatát áttekinthetően tartalmazza, a nyilvántartás a NAV szempontjából is biztosan elfogadható lesz.

Ezeket az adatokat a nyilvántartásnak

 • időrendben,
 • folyamatosan vezetve és
 • ellenőrizhetően kell tartalmaznia.

A bizonylatot és a nyilvántartást az értékesítéstől számítva hat évig kell megőrizni, ez az elrontott bizonylatokra is vonatkozik.

c, Adózás és bevallás

Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevétel – főszabály szerint – minden olyan bevétel, amelyet az átruházásra tekintettel a magánszemély megszerez (pl. az eladási ár, a cserébe kapott dolog megszerzéskori szokásos piaci értéke).

jövedelmet ebben az esetben úgy kell megállapítani, hogy a bevételből le kell vonni a megszerzésre fordított összeget, a megszerzéssel és eladással kapcsolatos, igazolt költségeket és az értéknövelő beruházások költségét.

A számítás módja, tehát: Bevétel – költség = jövedelem.

Még pontosabban: Eladási ár – (vételi ár + értéknövelő beruházás + eladással kapcsolatos kiadás) = jövedelem.

Fontos, és az adóhatóság is kiemeli, hogy a saját előállítású termékek értékesítése nem tekinthető ingó értékesítésnek, az önálló tevékenységből származó jövedelmet keletkeztet.

A magánszemélynek azt a bevételt, amelyre ingó vagyontárgy értékesítéséből tesz szert, és az ebből származó bevételének éves összege a 600 ezer forintot, vagy az abból megállapított évi összes jövedelme a 200 ezer forintot nem haladja meg, nem kell bevallania.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a magánszemélynek az adóévben csak használtcikk értékesítéséből származott bevétele és annak éves összege alapján a magánszemélyt bevallási kötelezettség nem terheli, akkor az adóévre vonatkozóan bevallást sem kell egyáltalán benyújtania.

Amennyiben a magánszemély a használt cikk értékesítésén túlmenően más jogcímen (pl. munkaviszony alapján) is szerzett jövedelmet, de a használt cikk értékesítéséből származó bevétele/ jövedelme alapján nem kell bevallást benyújtania, akkor éves bevallásában csak a más jogcímen szerzett jövedelmét kell feltüntetnie, az ingó értékesítésből származó összeget pedig nem.

A fenti értékhatár átlépését követően a használtcikk értékesítéséből származó bevétel/jövedelem bevallási kötelezettség alá esik és az a külön adózó jövedelmek között szerepel.

d, Gazdasági tevékenység

A NAV külön kiemeli, hogy amennyiben a használtcikk értékesítése gazdasági tevékenység keretében történik (kivéve, ha a bevételt egyéni vállalkozói tevékenység keretében szerzi meg), akkor a megállapított jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számít és az ebből származó jövedelem az összevont adóalapba tartozó jövedelmek között szerepeltetendő.

Gazdasági tevékenységnek az számít, ha a magánszemély a tevékenységet üzletszerűen, illetőleg tartósan vagy rendszeres jelleggel folytatja, feltéve, hogy a tevékenysége ellenérték elérésére irányul vagy azzal jár, és a tevékenység végzése független formában történik.

Emellett, a gazdasági tevékenységet folytató magánszemély az Áfa tv. alanyává válik. Ebben az esetben az adóhatóságnál áfaalanyként be kell jelentkezni, és a tevékenység folytatása során az Áfa tv. szabályait is figyelembe kell venni. Így termékértékesítésről az Áfa tv-ben meghatározott bizonylatot, azaz számlát, vagy amennyiben annak Áfa tv-ben meghatározott feltételei fennállnak, nyugtát kell kiállítani, továbbá, ha a magánszemély bejelentkezéskor nem választott alanyi adómentességet, az áfabevallási kötelezettség is fennáll.

NAV-Figyelő eheti számában szó esik még az Adó-trafipax helyszínekről is és a novemberben alkalmazandó üzemanyagárakról, a teljes cikk itt olvasható.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizenhat − 11 =