Amit a késedemi pótlékról tudni érdemes

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve június közepe óta folyamatosan küldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a magyar adószámmal rendelkező cégek részére az adószámla-egyenlegükről szóló elektronikus értesítését. A NAV által küldött levél alapján minden társaság megállapíthatja, hogy van-e adóhátraléka, esetleg több adót fizetett be a szükségesnél, valamint, hogy a 2022-es naptári évet tekintve keletkezett-e késedelmi pótlékja. De pontosan hogyan keletkezhet késedelmi pótlék? Meddig és hogyan lehet megfizetni? A Grant Thornton Magyarország honlapján megjelent elemzésbe ezekre a kérdésekre is választ kapunk.

A késedelmi pótlék összegéről is értesítést kapnak idén a cégek

Adószámla-értesítést csak az a társaság kap, akinek egy adónemen legalább 5000 (ötezer) forint tartozása, vagy legalább 1000 (egyezer) forint túlfizetése van. Az érintett társaságok többségének elektronikusan, a Cégkapura nem kötelezettnek (pl. a magyar adóregisztrációval rendelkező külföldi cégeknek) azonban postán érkezik az értesítés.

Fontos, hogy a NAV tájékoztatása egyúttal egyeztetési lehetőséget is biztosít: ha egy társaság eltérést tapasztal a saját és a NAV nyilvántartása között, és a saját nyilvántartását ítéli helyesnek, akkor intézkedhet a szükséges korrekcióról.

Amely cégeknek 2022-ben 5000 (ötezer) forintot elérő késedelmi pótlékjuk is keletkezett, azok a befizetendő késedelmi pótlék konkrét összegéről is kapnak tájékoztatást. Ez alapján minden társaság nyomon követheti, hogy milyen adótartozásokra állapította meg a NAV a nettó késedelmi pótlékját, és tájékoztatást kapnak arról is, hogy azt mikor és milyen számlára kell megfizetni.

A NAV a kötelezettségek késedelmes megfizetését vagy a kötelezettség megfizetésének teljes elmaradását késedelmi pótlékkal szankcionálja. Hogy mit jelent egy adókötelezettség megfizetésének teljes elmaradása, az valószínűleg mindenki számára egyértelmű (itt jegyezzük meg, hogy sokszor ezek véletlenül előforduló esetek, vagy fizetési nehézségek állnak a háttérben) – emelik ki a Grant Thornton Magyarország szakértői.

Nettó megállapítással kerül kiszámításra a késedelmi pótlék

Grant Thornton Magyarország szakértőinek tapasztalatai szerint a késedelmes megfizetés fogalma azonban már kevésbé világos: ezen fogalom alatt egy-egy adónem nem a törvény által előírt határidőre történő megfizetését kell érteni (pl. a havonta megfizetendő általános forgalmi adó esetén a következő hónap 20. napja után beérkezett adóösszeg már késedelmesnek számít, kivéve persze, ha 20-a munkaszüneti napra esett). A NAV által küldött tájékoztató a (jelen esetben) 2022-es naptári év késedelmei után, nettó módon felszámított pótlék részletes és tételes levezetése.

A késedelmes megfizetést ugyanis a NAV nem adónként vizsgálja, hanem valamennyi adónemet összesítve (kivéve természetesen azokat, amelyekre pótlék nem számítható fel, így például magát a késedelmi pótlékot). A pótlék alapját, vagyis az egyes adónemekben fennálló tartozások összegét, csökkenteni kell a más adónemben fennálló többlet összegével. Ez a számítási mód a nettó megállapítás, így pedig az esetlegesen fizetendő késedelmi pótlék nettó módon kerül kiszámításra.

A késedelmi pótlék mértéke

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap (tehát nem munkanap) után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 (öt) százalékponttal növelt mértékének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.

Nem kell viszont késedelmi pótlékot fizetni arra az időszakra, amelyre vonatkozóan az érintett társaság a késedelmét igazolta. Fontos azonban, hogy igazolásnak csak akkor van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külső ok idézte elő (pl. a társaság egy banki karbantartás miatt nem érte el a bankszámláját).

A késedelmi pótlék megfizetése

A késedelmi pótlékot minden évben, így idén is, november 15-éig (ez 2023-ban egy szerdai nap) kell megfizetni a 10032000-01076985 számú költségvetési számlára. A pótlék teljes rendezéséhez az érintett társaság adószámláján látható, 138-as (vagyis késedelmi pótlék) adónemen (esetlegesen) korábbról származó hátralék összegét is meg kell fizetni.

Az esetleges adótartozást, vagy késedelmi pótlékot a társaságok tehát elsősorban átutalással rendezhetik, de (ha van ilyen) egy túlfizetésben lévő adónemről történő átvezetés is megoldás lehet, a tartozás továbbá (szűk körben) bankkártyával is megfizethető – figyelmeztetnek a Grant Thornton Magyarország szakértői.

Forrás: adozona.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizenhárom + kilenc =