Itt vannak a 13. havi nyugdíj részletszabályai

Számos más tb-ellátásra jogosult is kap pluszjuttatást. Aki idén legalább egy napon nyugdíjban részesül, jövőre az is jogosult lesz a 13. havi ellátásra.

A Magyar Közlöny 2020. évi 168. számában megjelentek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő jogszabályok.

Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról szóló 2020. évi LXXVIII. törvény 4.§-a iktatta be a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénybe (továbbiakban Tny.) új 6/A §-ként a tizenharmadik havi nyugdíj alcímmel a vonatkozó törvényi szintű rendelkezéseket.

A tizenharmadik havi ellátásról a 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet rendelkezik.

Mindkét jogszabály 2021. január 1-jén lép hatályba, legfőbb rendelkezéseik a következők.

Tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban vagy az azzal egy tekintet alá eső , a Tny. 6.§ (4) bekezdése szerinti ellátásban részesül.

A tizenharmadik havi nyugdíjra jogosultakon (saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, és a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl részesülnek a juttatásban fenti Kormányrendeletben meghatározott más ellátások jogosultjai is, ha a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára részesülnek az ellátásban.

Így megilleti a juttatás a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, a hadigondozásról szóló törvény alapján a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó kormányrendelet alapján a nyugdíjak évenkénti rendszeres emelése szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, házastársi pótlékban, vagy házastárs után járó jövedelem pótlékban részesülőket.

Ha a jogosult a nyugellátásokból, illetve fenti ellátásokból egyszerre több ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

A tizenharmadik havi ellátás összege azonosan a tizenharmadik havi nyugdíjjal, fokozatosan kerül kifizetésre, 2021-ben az ellátás 25%-a. 2022-ben 50%-a, 2023-ban 75§-a, 2024-ben éri el teljes összegét a juttatás.

A tizenharmadik havi juttatás külön határozat meghozatala nélkül kerül folyósírásra a tárgyév első negyedévében.

Amikor a nyugdíjba vonulás időpontjáról döntünk, most már azt a körülményt is jó figyelembe venni, hogy ha még 2020-ban történik a nyugdíjba vonulás, legalább egy napon már ebben az évben is nyugdíjban részesül az érintett, már jogosult lesz a tizenharmadik havi nyugdíj 2021-ben esedékes első egy heti összegére is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizennégy + 7 =