Elveszett, kézzel kiállított számla pótlása

Elfogadható-e az elveszett kézi számla helyett a szállító által hitelesített számlatömbi másodpéldány? – Antretter Erzsébet adószakértő, a Niveus Consulting Group Kft. igazgatója válaszolt.

A konkrét kérdés: „Társaságunk 2017 novemberében takarítási szolgáltatást vett igénybe, a szállító által kiállított kézi számla azonban nem érkezett be társaságunkhoz, elveszett. A szállító a számlatömbjében maradó számla másolati példányáról készült másolatot 2018. februárban hitelesítette, és ezt a hitelesített számlamásolatot megküldte részünkre. A számlán feltüntetett összeg a szállító részére átutalásra, a gazdasági esemény könyvelésre került. A szállító alanyi adómentes vállalkozó, a számlán áfa nem került feltüntetésre. Adófizetési kötelezettség nem kapcsolódott ehhez a számlához, a bizonylatmegőrzési kötelezettséget a hiteles másolat alapján teljesíteni fogjuk. Kérdésünk, hogy szabályosan járt-e el a vállalkozó, amikor a másodpéldányáról készített másolatot hitelesítette, és nem stornózta azt, továbbá nem állított ki új számlát? Ha nem, akkor milyen jogszabályi előírás sérült, és hogyan kellett volna eljárni az elveszett bizonylat pótlása ügyében? A társaságunk eljárása – befogadta a hitelesített másolatot – megfelel-e a hatályos jogszabályoknak?”

SZAKÉRTŐI VÁLASZ:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 179. § (1) és (2) bekezdései alapján minden személy, szervezet, aki (amely) e törvényben szabályozott jogot gyakorol, illetőleg akire (amelyre) e törvény kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa vagy nevében kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratot legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.

A megőrzési kötelezettség papír alapú okirat esetében a kibocsátásra kötelezett részéről a másodlati példányra, a befogadó részéről az okirat eredeti példányára, vagy – ha azt e törvény nem zárja ki – eredeti példány hiányában annak hiteles másolatára vonatkozik. 

Tudomásom szerint nincs olyan jogszabály, amely tiltaná, hogy a kézi számláról hiteles másolat készüljön, és a befogadó azt őrizze meg. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § alapján az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznie. Az adóigazgatási eljárásban az irat eredeti példánya – ha annak megőrzését jogszabály nem írja elő, és adózó azzal nem rendelkezik – nem kérhető. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 327. § alapján a jogi személy által kiállított vagy őrzött okiratról készített papír alapú vagy elektronikus másolat teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a jogi személy, amely az okiratot kiállította vagy azt őrzi, ezt szabályszerűen igazolta a 325. § (1) bekezdés d) pont alapján (az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja). A jogi személy által készített másolat bizonyító ereje az eredeti okiratéval azonos, kivéve, ha a másolat közokiratról készült. 

A fentiek alapján a kérdésben bemutatott eljárás (különös tekintettel arra, hogy a számla áfamentes) megítélésem szerint elfogadható, ugyanakkor javasolt lehet, hogy a szállító által az elveszett számláról kiállított jegyzőkönyvet is csatolják a másolat mellé.

Forrás: adozona.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

2 × 1 =