Közeleg a határidő! Adatot kell szolgáltatniuk a katások számláit befogadóknak

Március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk az adózóknak azokról a katás vállalkozó partnereikről, akiknek 2019-ben 1 millió forintot meghaladó összeget fizettek ki.

A kisadózó számláját befogadó, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  szerinti adózónak (ideértve a társasházat, de ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a katatörvény (2012. évi CXLVII. törvény) 13. paragrafusa alapján a tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére

  • a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról,
  • a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, feltéve, ha az a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot. Nem minősül a kisadózó vállalkozás bevételének az áthárított általános forgalmi adó.

Segíti az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az a rendelkezés a számlabefogadó szempontjából, hogy a kiállított számlán a kisadózó vállalkozásnak kötelező feltüntetnie azt, hogy „Kisadózó”. A megrendelő kérésére a „Kisadózó” szövegrész egyébként idegen nyelven is feltüntethető a számlán.

Az adatszolgáltatás benyújtásának módja

A nyomtatványt az elektronikus ügyintézésre kötelezett, valamint az elektronikus ügyintézési módot önként választó adózónak, ügyfélnek elektronikusan kell benyújtania. A 2019. év vonatkozásában a 19K102- es nyomtatványt kell kitölteni, amely a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) megtalálható és letölthető. A 19K102 A résznyomtatványból (Főlap) adatszolgáltatónként egyet, a 19K102M résznyomtatványból annyi lapot szükséges kitölteni, ahány kisadózó vállalkozásról szolgáltat adatot a kötelezett.

A bevallást az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. Ehhez a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott bevallást ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta. Az adatszolgáltatást csak ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózó, valamint az állami adó- és vámhatósághoz az „EGYKE” adatlapon bejelentett képviselője nyújthatja be.

A jogutód nélkül megszűnő adózó, ha e tevékenységét megszünteti, adatszolgáltatási kötelezettségét az éves elszámolású adókról benyújtott soron kívüli bevallással egyidejűleg teljesíthette. A soron kívüli adatszolgáltatást a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani. Abban az esetben, ha a soron kívüli bevallás benyújtásának határideje túlnyúlik az adatszolgáltatási határidőn, úgy a 2019. évre vonatkozó adatszolgáltatást – függetlenül a megszűnés időpontjától –, az adatszolgáltatási határidőig, tehát március 31-éig kell teljesíteni.

Jogutódlással történő megszűnés esetén a jogutód kötelezettsége teljesíteni a jogelőd által nem teljesített kötelezettségeket (adatszolgáltatást). Ilyen esetben az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a jogelőd adószámát is, ha az adatszolgáltató a jogelőd kötelezettségét is teljesíti.

Ha a számlát befogadó személy külföldi, rá nem vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség, tekintettel arra, hogy nem minősül az Art. szerinti adózónak.

Forrás: www.adozona.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

négy × három =