Szocho-kedvezmények 2019-ben

A munkahelyvédelmi akcióterv által bevezetett kedvezmények 2014-ben léptek hatályba, de azóta is folyamatosan változnak, hogy minél szélesebb kör számára elérhetők legyenek. A szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke továbbra is 19,5 %, 2019. július 1-től viszont várhatóan 17,5 %-ra csökken.

A jogosultak körének átrendezésén kívül fontos változás, hogy a 100 000 Ft-os maximum mértéket megemelték a minimálbér erejéig, már nem kell arányosítani részmunkaidős foglalkoztatás esetén, illetve az igazolások kikérésével kapcsolatos terhet teljesen leveszik a munkavállalókról.

2019. január 1-től a szociális hozzájárulási adó jelenlegi mértékével kalkulálva, annak terhére igénybe vehető kedvezmények a következőképpen alakulnak:

Szocho kedvezmény

Kedvezmény mértéke

Időkorlát

Egyéb megjegyzés

Szakképzési hozzájárulás kedv. érvényesíthető

Szakképzetlen, és mezőgazdasági munkakörben dolgozók Minimálbér erejéig 9,75 %

nincs

FEOR 9 főcsoport és FEOR 61, 7333, 8421

Nem

Munkaerőpiacra lépő mv. Minimálbér erejéig 19,5 %

első 2 év

Megelőző 275 napon belül 92 napig nem dolgozott. (anyasági ellátás után/mellett ismét munkába állók is)

Igen

Minimálbér erejéig 9,75 %

3. évben

Nem

3 vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő női mv. Minimálbér erejéig 19,5 %

első 3 év

Min. 3 gyermek után járó családi pótlékról szóló igazolás birtokában

Igen

Minimálbér erejéig 9,75 %

4. és 5. évben

Nem

Megváltozott munkaképességű munkavállalók, egyéni- és társas vállalkozók Minimálbér kétszereséig 19,5 %

feltételek fennállásáig

komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat birtokában

Igen

Közfoglalkoztatottak Közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 %-ig 9,75 %

feltételek fennállásáig

közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás

Nem

Védett korban elbocsátott köztisztviselők Minimálbér négyszereséig 19,5 %

saját jogú nyugdíjig

közvetlenül felmentése előtt közszolgálati-, állami szolgálati-, kormányzati szolgálati-, közalkalmazotti-, igazságügyi szolgálati jogviszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban dolgozott, erről igazolással rendelkezik és a 60. életévét betöltötte

Igen

Kutatók foglalkoztatásának kedvezménye Doktori, vagy ennél magasabb tudományos fokozattal rendelkező kutató, fejlesztőmunkavállaló esetében a bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer Ft-ig 19,5 %

meghatározott tevékenységnek megfelelő munkakörben történő foglalkoztatásig

vállalkozásként működő, az Innovációs törvény szerinti kutatóhelynek minősülő kifizető érvényesítheti

Igen

Doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállaló esetén a bruttó munkabér, de legfeljebb 200 ezer Ft-ig 9,75 %

Nem

Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény Kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségeként elszámolt bérköltség erejéig 9,75 %

feltételek fennállásáig

kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztató kifizető veheti igénybe, kizárólag a munkaviszonyra tekintettel őt terhelő szocho-ból

Nem

Szakképzettséget nem igénylő- (FEOR 9) és mezőgazdasági (FEOR 61, 7333, 8421) munkakörben foglalkoztatottak utáni adókedvezmény

Ez az adókedvezmény változatlan feltételekkel megmaradt, a szocho a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 9,75 %-val csökkenthető.

Munkaerőpiacra lépők kedvezménye:

Teljesen új kedvezmény, igénybe vehető az után a munkavállaló után, akinek a foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 9 hónapban (275 napban) legalább 6 hónapig (92 napig) nem volt munkája – ide értve az anyasági ellátásban (csed, gyed, gyes, gyet) részesült ismételt munkába állását is.

Szochot a foglalkoztatás kezdetétől számított 2 évig, a minimálbér erejéig egyáltalán nem kell fizetni, a 3. évben pedig 9,75 %-al csökkenthető.

A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállásáról kiállított igazolás birtokában érvényesítheti. Az igazolást a NAV a biztosítotti bejelentést követően, hivatalból, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig elektronikusan megküldi a munkáltató részére, ezzel lényegesen lecsökkentve a munkáltató adminisztrációs terheit. Másrészt viszont az igazolás megküldésének határideje megegyezik a bérfizetés időpontjával, ezért az érintettek esetén újabb bérszámfejtést vonhat maga után (feltételezve, hogy a bérkifizetés tizedike előtt megtörténik), ezáltal az utalások listáját is módosíthatja. Ennek okán 10-én még feltétlen nézzünk rá a NAV általi küldeményekre.

Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

A bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 19,5 %-val csökkenthető a szocho a foglalkoztatás első 3 évében, majd 9,75 % -al csökkenthető a foglalkoztatás 4. és 5. évében.

A kedvezmény a NAV által hivatalból kiállított, munkaerőpiacra lépők kedvezményéről szóló, és a legalább három gyermek után járó családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolás birtokában érvényesíthető.  

Az igazolás iránti kérelmet a munkáltatónak a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani a NAV felé, ők ezt továbbítják a családtámogatási feladatokat ellátó hatóság felé, akik a kiállítást követően elektronikus kapcsolattartás útján megküldik a munkáltató részére. A kérelem a 19T1041 változásbejelentő nyomtatvány 13. pótlapjának 1. rovatában található kódkockában történő jelöléssel adható be. A 3 vagy több gyermek létéről feltétlen nyilatkoztatni kell még belépés előtt a munkavállalót, hisz a NAV ennek az információnak nincs birtokában, jelezni kell feléjük.

Fenti két jogosultsági kör esetén fontos tudnivaló, hogy amennyiben egy meglévő munkavállaló jön vissza dolgozni anyasági ellátásban részesülést követően (vagy közben) minimum 6 hónap után, a munkaerőpiacra lépő kedvezményről szóló igazolást a NAV – 19T1041 nyomtatvány beadás hiányában – csak akkor tudja kiadni, ha jelzi felé a munkáltató. Ezt a 1908-as járulékbevallás M lapján tudja majd megtenni, a nyomtatványnak erre a célra, újonnan kialakított felületén.

Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény

A közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére részkedvezmény illeti meg, ekkor a Szocho a közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka után 9,75 %-val csökkenthető.

Védett korban elbocsátott köztisztviselők

A védett korban elbocsátott köztisztviselő után érvényesíthető adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a munkavállaló felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően közszolgálati-, állami szolgálati-, kormányzati szolgálati-, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban dolgozzon, erről igazolással rendelkezzen és a 60. éven felüli legyen. A kedvezmény mértéke a munkavállaló bruttó munkabére, maximum a minimálbér négyszerese (2019-ben 596 000 Ft) után 19,5 %. Érvényesítésének határideje a munkavállaló Tbj. szerint saját jogú nyugdíjassá minősülése.

Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

Megilleti:

 • a foglalkoztatót megváltozott munkaképességű munkavállaló után,
 • egyéni vállalkozót,
 • Kkt, Bt, Kft, közös vállalat, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, szabadalmi ügyvivői iroda, -társaság, ügyvédi-, közjegyzői-, végrehajtói irodát és az egyéni cég tagját.

Feltétele, hogy a munkavállaló, a vállalkozó vagy a tag:

 • rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesüljön, vagy
 • egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 % vagy kisebb mértékű legyen.

A kedvezmény mértéke megegyezik az adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese (2019-ben 298 000 Ft) után számított 19,5 % szocho mértékével, tehát eddig az összegig egyáltalán nem kell szochot, sem szakképzési hozzájárulást fizetni.

A kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat birtokában érvényesítheti.

Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény

Adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban:

 • doktori, vagy ennél magasabb tudományos fokozattal rendelkező kutató, fejlesztő esetén a bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer Ft 19,5 %-val csökkenthető a szociális hozzájárulási adó
 • doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt után a bruttó munkabér, de legfeljebb 200 ezer Ft 9,75 %-a az adókedvezmény.

Kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

A munkaviszonyban kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő saját tevékenységi körben alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző kutatóhelynek minősülő – kifizető, az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

Az adókedvezmény összege a tárgyhónapban a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségeként elszámolt bérköltség után 9,75 %.

A kedvezmény igénybevétele esetén a kifizető a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségeként nem vonhatja le a kutató-fejlesztő munkavállaló azon munkabérének a hozzá kapcsolódó szochoval és szakképzési hozzájárulással növelt összegét, amelyre e tevékenységre tekintettel kedvezményt érvényesít.

Átmeneti rendelkezések

 • a legfeljebb 180 napi munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti pályakezdő munkavállaló után igénybe vehető 2 éves időtartamú,
 • az anyasági ellátásban részesülő munkavállaló után igénybe vehető 2+1, illetve 3+2 éves kedvezmény,
 • a tartósan álláskereső után érvényesíthető 2+1 éves időtartamú kedvezmény, illetve
 • a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye

azok hátralévő időtartamáig igénybe vehetők, amennyiben érvényesítésük 2018. december 31-én már folyamatban volt.

Forrás: ado.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

5 × egy =