Jogszabályváltozások 2020

 1. Általános forgalmi adó 2020. január 1-től
 • szálláshely-szolgáltatás ÁFA 5%, de 4% turizmus fejlesztési hozzájárulás is terheli
 • lakóingatlant terhelő áfa 27%

kivéve: 2018.november 1 előtt kiadott építési engedéllyel rendelkező lakóingatlan értékesítése 2023. december 31-ig még 5 % ÁFA.

Behajthatatlan követelés ÁFA utólagos visszaigénylése

Követelés behajthatatlanságát megalapozó okok:
Feltétele: a követelés fizetési határidejétől legalább 1 év eltelt, független felek között (nem lehet kapcsolt vállalkozás)
2016. január 1 után teljesített ügyletre alkalmazható
 • a követelésre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet vagy a talált fedezet azt csak részben fedezi
 • a követelést a hitelező a csődeljárás, felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során elengedte
 • a követelésre a felszámoló által adott írásbeli igazolás(nyilatkozat) szerint nincs fedezet, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontja óta legalább két év telt el
 • a követelésre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet

A vevőt írásban értesíteni kell az ÁFA visszaigénylésről, mert az értesítésünk alapján ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezik. Kivétel: vevő jogutód nélkül megszűnt.

Adómentes közösségi értékesítés feltétele /igazolása

NAGYON FONTOS, mert az alábbiak nélkül adóköteles termékértékesítésnek minősül ÁFA fizetési kötelezettséggel.

Minden számla kiállításakor, annak napján szükséges lekérni a fenti adatbázisból, hogy a partnernek érvényes közösségi adószáma van. Ezt a számla mögé ki kell nyomtatni, (a könyvelésre kerüljön ide) mert visszamenőleges lekérdezésre nincs lehetőség.

 Ez eddig is ellenőrizhető volt ezen az oldalon: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Az alábbi esetekben vélelmezni kell, hogy a termékeket más tagállamba kiszállították:

Ha az eladó vagy a nevében eljáró fuvaroz:

Az eladó jelzi, hogy az árut ő/nevében eljáró személy adta fel vagy fuvarozta el és;

 • birtokában van: a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok, mint például az aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru fuvarozója által kiállított számla (ezekből legalább kettő); vagy
 • birtokában van a fenti bizonyítékból 1 és az alábbiak közül is 1 egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak:
 • a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény; vagy a termékek feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok;
 • közjogi hatóság, például közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek rendeltetési tagállamba való megérkezését;
 • a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény, amely igazolja a termékeknek az adott tagállamban való tárolását.

Ha a vevő vagy a nevében eljáró fuvaroz:

Az eladó birtokában van

 • a vevő nyilatkozata arról, hogy az árut a vevő/nevében eljáró személy adta fel vagy fuvarozta el és a nyilatkozaton szerepel a rendeltetési állam is (kiállítás napja; a beszerző neve és címe; a termékek mennyisége és jellege; a termékek megérkezésének ideje és helye; közlekedési eszköz értékesítése esetén a közlekedési eszköz azonosító száma; és a beszerző nevében a termékeket átvevő személy azonosítása;) és
 • birtokában van: a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok, mint például az aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru fuvarozója által kiállított számla (ezekből legalább kettő); vagy
 • birtokában van a fenti bizonyítékból 1 és az alábbiak közül is 1 egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak:
 • a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény; vagy a termékek feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok;
 • közjogi hatóság, például közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek rendeltetési tagállamba való megérkezését;
 • a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény, amely igazolja a termékeknek az adott tagállamban való tárolását

2. Személyi jövedelemadó

Minimálbér – garantált bérminimum

Minimálbér:                              161.000 Ft/hó        /          926 Ft/óra

Garantált bérminimum:        210.600 Ft/hó        /          1.211 Ft/óra

Új szja kedvezmény:

Négy – vagy többgyermekes anyák kedvezménye

összevont adóalapba tartozó munkával szerzett jövedelmek összegére tekintettel. Mértéke 100 % – nem kell adót fizetnie, minden más kedvezményt megelőz.

                nyilatkozathoz kötött – igazolás nem kell, az adóhatóság ellenőrzi

(családi járulékkedvezmény is érvényesíthető azokra a gyerekre, akik           után még családi pótlék jár)

Figyelem! Nem életkorhoz kötött, akár a nyugdíjas munkavállalónak is járhat.

Osztalékból, bérbeadásból származó jövedelemből, béren kívüli juttatásból nincs adókedvezmény!

Kedvezményre jogosultság feltétele:

Négy- vagy több gyermeket nevelő anya, aki vérszerinti, vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt a gyermek elhunyta miatt szűnt meg, és a gyermekek száma a 4 főt eléri.

3.KATA változások-szigorítás

Kata – ellátások alapja 2020. július 1-től

        50.000 Ft tételes adó                   98.100 Ft

        75.000 Ft tételes adó                164.000 Ft

        25.000 Ft tételes adó                   nem biztosított, tb ellátásokra nem jogosult

Munkaviszonytól való elhatárolás! – ellenőrzés

–          vélelem a munkaviszonyra  megdől, ha 7 pontból egynél több megvalósul

(személyes munkavégzés, széles ügyfélkör – bevétel 50 %-a, eszközök, anyagok, munkarend, tevékenység helye, utasítás, van-e főállású munkaviszonya)

4.Egyéb változások

KIVA 12 %-ra csökkent

Egészségügyi szolgáltatási járulék: 7.710 Ft/hó       /          257 Ft/nap

Személyi kedvezmény: 8.050 Ft/hó

Egyszerűsített foglalkoztatás minimum óradíjai: 788 Ft/óra /    1.054 Ft/óra

Egyszerűsített foglalkoztatott mentesített keretösszeg: 9.633 Ft/nap            /12.597Ft/nap

Költségként figyelembe vehető: 14.820 Ft/nap

Magánszemélyt terhelő szochó jövedelemhatára: 3.864.000 Ft/év (322.000 Ft/hó)

2020. július 1-től minden kiállított számláról adatot kell szolgáltatni a NAV felé

On-line adatszolgáltatás – változások

Bővül az adatszolgáltatási kör:

 1. 2020.07.01-től
 • Megszűnik a 100 ezer Ft-os határ
 • Fordított ÁFA-s belföldi ügyletek
 • Alanyi adómentes ügyletek

Belföldi nyilvántartásba vett adóalanyok felé

Papír alapú számlák esetében 4 napra rövidül a határidő 500.000 Ft áfa-ig (az eddigi 5 nap helyett) , ezt meghaladó összegűekről 1 nap a határidő.

Kötelező adat: a vevő adószámának első nyolc számjegye

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

2 × 2 =