Kiket vizsgál idén fokozottan a NAV? Itt az új ellenőrzési irányelv

Alvó cégek, székhelyszolgáltatók, közösségi értékesítők, off-shore gyanúval érintett adózók, online pénztárgép használatára kötelezettek, áfakulcscsökkentésben érintettek ellenőrzésére fordít fokozott figyelmet 2017-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – derül ki a Tamásné Czinege Csilla, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkára által ismertetett ide ellenőrzési irányelvekből.

Fokozottan figyelemmel kíséri a NAV azokat a vállalkozásokat, melyek bevallási és egyéb rendelkezésre álló adataik alapján nem végeznek tevékenységet (alvó cégek). Ha a cégbíróság felé bejelentett székhelyen történő valós működés hiányának feltárása esetén pedig adószám-felfüggesztést kell kezdeményezni, amelyet a cég végleges törlése követhet – szögezi le a NAV honlapján közétett 4004/2017. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2017. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról.

Az idei évben is folyamatosak a székhelyszolgáltatóhoz bejelentett adózók ellenőrzései. A 2017. január 1-jétől hatályos törvényi változásoknak megfelelően a székhelyszolgáltatás igénybevételét az igénybevevőnek be kell jelentenie az adó-és vámhatóság felé. Az adózói minősítés szempontjából kockázatosnak minősül az az adózó, akinél a székhelyszolgáltatás igénybevétele az eljárás akadályozásával, és emiatt jogerősen kiszabott szankcióval párosul.

Fokozott figyelmet fordít az adóhatóság  azon vállalkozásokra, amelyek az adóellenőrzések ellehetetlenítése vagy hátráltatása céljából – különösen a főváros, illetve Pest megye területére – helyezik át székhelyüket. A székhely- és illetékességváltó adózók mellett kiemelt ellenőri figyelemre számíthatnak a külföldi állampolgárságú vezető tisztségviselővel, tulajdonosokkal rendelkező vállalkozások is.

Azon vállalkozásokat is figyeli a NAV, amelyek bevallásaik szerint nem folytatnak gazdasági tevékenységet, azonban a rendelkezésre álló kontrolladatok (tételes áfa, közösségi országokból érkező VIES kontrolladatok, illetve a nemzetközi információcseréből származó egyéb adatok, online pénztárgépekről érkező információk, ekáeradatok) arra utalnak, hogy mégis végeznek tevékenységet.

A költségvetésre gyakorolt kiemelkedő hatásukra tekintettel a legnagyobb adóteljesítményű adózóknál magas ellenőrzöttségi szintet indokolt fenntartani, így szükséges ellenőrzést végezni, amennyiben a folyamatos kockázatelemzés alapján az adóteljesítményüket alapvetően befolyásoló tényezőkben beálló változás mértéke jelentős.

A megemelt minimálbér alkalmazásához kapcsolódó kötelezettségek ellenőrzése fontos szempont, a jogalkotó által megvalósítani kívánt célok érvényesülése érdekében. Az adóhatóság figyelemmel kíséri a korábban teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részmunkaidőben történő foglalkoztatásának valódiságát.

A NAV 2017. évben fokozott figyelmet fordít az offshore gyanúval érintett adózók, illetve az offshore cégalapítást, konstrukciókat közvetítő tanácsadó cégek és ügyvédi irodák ellenőrzésére. Az offshore ellenőrzések célja, hogy az állami adó- és vámhatóság az adóelkerülés megelőzése céljából az adózók által alkalmazott offshore sémákat beazonosítsa, az offshore konstrukciót jogellenesen használó adózókat jogkövető magatartásra bírja.

A végelszámolással, felszámolással megszűnt, a cégbíróság által hivatalból törölt cégek volt képviselőinek, tulajdonosainak újabb vállalkozásait az adóhatóság figyelemmel kíséri, kockázatos működés esetén elrendeli az ellenőrzésüket.

Kiemelt prioritás az idei évben a nagybani piacokon, vásárokon megjelenő zöldség-és gyümölcskereskedőket vizsgálata is. Az ekáerbejelentések ellenőrzése során különös figyelmet kell fordítani azon adózókra, melyek címzettként, illetve feladóként ugyan több bejelentésben is szerepelnek, azonban rendszeresen megállapítható, hogy a berakodási, illetve a kirakodási címek egyike sem köthető az adóalanyhoz. Az ekáer és a vámhatósági adatbázisok felhasználásával kiszűrik az ellenőrök a környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezett, azonban bevallást be nem nyújtó adózókat is.

A NAV elősegíti a 2017. január 1-jétől online pénztárgép használatára újonnan kötelezettek jogkövető magatartását. A helyszíni ellenőrzések alkalmával vizsgálni kell, hogy a kötelezettek eleget tesznek-e pénztárgép-használati kötelezettségüknek, a beérkezett adatokból elvégzett kockázatelemzések eredményei alapján pedig a NAV mérlegeli, hogy indokolt-e további eljárás (szükség szerint élni kell a forgalomszámlálás eszközével is, elérve a bizonylatadási fegyelem javulását is).

A NAV a versenysemlegesség biztosítása, az adókötelezettségeiket szabályszerűen teljesítő adózók védelme és a költségvetés bevételeinek biztosítása érdekében ellenőrzi az online kereskedelem, online szolgáltatások, valamint az erre épülő úgynevezett sharing economy (közösségi étkezés, személyszállítás, szálláshelynyújtás stb.) keretében gazdasági tevékenységet adószám kiváltása nélkül végző, bevételeiket eltitkoló magánszemélyeket. Az online platformokon, utazásmegosztó alkalmazások használatával személyszállítási szolgáltatást nyújtók fokozott vizsgálata is indokolt. Ezen túlmenően kiemelt figyelemben részesül a szellemi tulajdonjoggal érintett termékek internetes kereskedelmének ellenőrzése.

Az adó- és vámhatóság az adózók elektronikus számlázással, illetve az e-számlával kapcsolatos tevékenységét valamennyi rendelkezésére álló eszközzel figyelemmel kíséri, az adózói magatartás ismeretében a jogkövető magatartást elősegíti, illetve az ellenőrzési hangsúlyt és kapacitást a kockázatos adózókra helyezi. A 2017. január 1-jén életbe lépő áfakulcscsökkentésekkel érintett termékkörök, tevékenységek esetében támogató, segítő célú ellenőrzéseket kell végezni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 2017-es év során az adózónál alkalmazott transzferárképzés gyakorlatának ellenőrzésére is. Az idei év során előtérbe kerül a jogdíj fogalmát érintő (2016. július 16-ai hatállyal életbe lépett) módosítás hatásvizsgálata is, a társasági adóalap csökkentő tételek meghatározásánál. A célzott források felhasználásának átláthatósága érdekében 2017-ben is célkitűzés a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról tett rendelkező nyilatkozatok alapján a legnagyobb összegű támogatásban részesülő kedvezményezettek ellenőrzése, a felhasználás jogszerűségének vizsgálata. Tekintettel a külföldi munkavállalás elterjedésére, indokolt azon alkalmazottak belföldi biztosítási jogviszonyának vizsgálata, akiket kiküldetés keretében foglalkoztatnak.

Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök

– Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, kiemelten a használtgépjármű kereskedelme
– Ingatlan-bérbeadás, egyéb szálláshely-szolgáltatás
– Személyszállítási szolgáltatás
– Egyéb máshová nem sorolható oktatás

Jövedelmezőség szempontjából ellenőrizendő tevékenységek

47.91 Csomagküldő internetes kiskereskedelem

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenységgel foglalkozó vállalkozások, amennyiben jövedelmezőségük (eredmény/nettó árbevétel) alacsonyabb, mint az adott térségre, gazdálkodási formára tekintettel megállapított, az alábbiak szerinti táblázatban megjelölt jövedelmezőségi mutató 50 százaléka.

Forrás: adozona.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

8 + tizenkilenc =